Opdrachtgever Martinair, Schiphol
Homepage www.martinair.nl
Project SITA SuperCargo Reporting
Periode 10-2004 t/m 08-2005
Functie Crystal Reports ontwikkelaar
Functionaliteit Reportings t.b.v. SITA SuperCargo (SSC).
SSC is een compleet softwaresysteem voor de Cargo(vracht) afdeling van Martinair. Er zijn zowel Financiële als Operationele rapportages.
Werkzaamheden Het ontwerpen en bouwen van deze rapportages.
De data wordt uit een Reporting Database gehaald, dit is een SQL-Server 2000 database, die in Londen staat en daar ook wordt daar beheerd door SITA. Eerst heb ik een aantal belangrijke views ontwikkeld die de basis vormen voor verschillende rapporten, om zo het beheer overzichtelijker te maken en dit kwam ook ten goede van de performance.
Aan het einde van het project worden de Rapporten door SITA in beheer genomen vandaar dat er veel met SITA wordt gecommuniceerd.
Tools PC, Windows XP
Crystal Reports 8.0
MS SQL-Server 2000

Opdrachtgever Voortman Automatisering, Rijssen
Homepage www.voortman.net
Project ConstruSteel - CAM
Periode 01-2002 t/m 09-2003
Functie Systeem Ontwikkelaar
Functionaliteit Het ConstruSteel - CAM software programma is speciaal ontwikkeld voor de gebruikers van boor-/zaag machines. Het programma stelt de gebruiker in staat om op een gebruikersvriendelijke en overzichtelijke manier profielen en stripmateriaal te definiëren en aansluitend te laten bewerken. Waarbij, aan de hand van de ingestelde machine, een lengte optimalisatie kan worden uitgevoerd. Het programmeren kan zowel aan de machine (lessenaar invoer) alsook op de werkvoorbereiding (bureau programma) worden uitgevoerd.
Werkzaamheden

Met een programmeur van Voortman hebben we dit programma ontwikkeld.
Dit is vanaf het ontwerp t/m de setup procedure.

Tools PC, Windows 9x, NT, 2000, XP
Visual Basic 6.0
Visual SourceSafe 6.0
MS SQL-Server 7.0
MS Access 97/2000
Wise for Windows Installer 4.21
Rainbow Sentinel SuperPro Hardware Keys
Janus GridEX 2000
Polar Draw ActiveX Control V1.1
ActiveBar V2.0
SQLDMO
ADO

Opdrachtgever Univé, Assen
Homepage www.unive.nl
Project Binnen Univé heb ik verschillende opdrachten gedaan over verschillende perioden.
Periode 11-2000 tot 03-2004
Functie Systeem Ontwikkelaar
Functionaliteit Allerlei applicaties.
Werkzaamheden

Mijn hoofdtaak binnen Univé is Beheer & Onderhoud van allerlei applicaties van Univé.
Het gaat hier bijvoorbeeld om: 

  • Het mede ontwikkelen  van nieuwe methoden en standaarden die men binnen Univé gebruikt.

  • Het opzetten van een 3-laags structuur en het ontwikkelen van generieke Objecten.

  • Verschillende koppelingen gemaakt tussen applicaties veelal met behulp van XML.

  • Voor de rapporten van alle VB-applicaties wordt gebruik gemaakt van Crystal Reports.

  • Het ontwikkelen van een applicatie die controleert adv een DB of een klant wel bij de juiste onderlinge is ondergebracht, dit resultaat wordt in een Excel document gepresenteerd.

  • Alle Excel documenten voor premieberekening aangepast t.b.v. de overschakeling naar de Euro.

  • Het ontwikkelen van een tool waarmee men op een eenvoudige manier updates vanaf een centrale plaats kan uitvoeren.

  • Migratie van Office 95 naar Office XP, de werkzaamheden hier bestonden uit testen macro's en deze zo nodig aan te passen. Ook moesten hier alle Visual Basic Applicaties worden aangepast die gebruik maakten van Office.

  • MailAgent een applicatie die email opdrachten aan de hand van een schadenr doorstuurt naar de juiste correspondent. Ook worden hier factuurgegevens verwerkt, deze worden uit een bijlage van een mail gehaald en verwerkt in een SQL-Server Database. Vervolgens kunnen deze gegevens door een andere applicatie die ik ook heb ontwikkeld worden uitgelezen en de resultaten in een Excel document in verschillende vormen aan de managers worden verstuurd, deze Excel documenten worden gegenereerd dmv Crystal Reports.

Tools PC, Windows 95, 2000
Visual Basic 5.0, 6.0
Visual SourceSafe 5.0, 6.0
MS Office 95/XP
Oracle
MS SQL-Server 2000
Crystal Reports 7.0
CodeSMART
ADO
XML

Opdrachtgever Wijnand Nagelhout
Homepage www.wijnandnagelhout.nl
Project Web Design
Periode 10-2000 tot Heden
Functie Web Developer
Functionaliteit Het bouwen en onderhouden van websites.
Werkzaamheden

Naast mijn eigen site heb ik ook nog verschillende andere Sites gebouwd.
http://www.damesdsv.nl
http://www.vaures.com

Tools PC, Windows XP
FrontPage 2000, XP, 2003
FrontPage Extensions

Opdrachtgever KAS, Amersfoort
Homepage www.kas.nl
Project Koppeling Retail Navigator (RN)
Periode 04-1999 t/m 10-2000
Functie Senior Programmeur 
Functionaliteit Voor de Import van gegevens  naar de SQL-Server Database is een systeem ontwikkeld van ActiveX Object die door op een eenvoudige mannier in een een applicatie kan worden geïmplementeerd die in systemen worden ontwikkeld die AcitveX Objecten ondersteunen, zoals Visual Basic.
Voor de Export van gegevens vanuit de Database is voor hetzelfde principe gekozen. 
De Objecten maken op hun beurt weer gebruik van de ActiveX Business Objecten van RN.
Werkzaamheden

Het bovenstaande systeem heb ik geheel ontwikkeld en geïmplementeerd in Visual Basic. Verder heb ik hier ook een aantal applicaties voor ontwikkeld en geïmplementeerd, zoals een generieke ASCII Import tool, hiermee is het mogelijk om ASCII files in verschillende formaten te importeren zonder dat men daarvoor hoeft te programmeren, men kan doormiddel van een wizard kan men een bestandsdefinitie maken.

Tools PC, Windows NT 4.0
Visual Basic 6.0
Visual SourceSafe 6.0
MS SQL-Server 6.5/7.0
ADO 2.5
ActiveX Business Objecten

Opdrachtgever YISS
Homepage www.yis.nl
Project HMI
Periode 07-1999 t/m 12-1999
Functie Senior Programmeur
Functionaliteit HMI Human Machine Interface is een pakket voor de grafische weergave van een operating systeem, dat wordt gebruikt op boorplatformen en fabrieken.
Met behulp van dit pakket is het mogelijk om iedere boiler en kleppen en verdere onderdelen de status en eigenschappen te bekijken en zonodig in te grijpen.
Werkzaamheden Mijn aandeel hierin was om samen met 6 andere programmeurs, het ontwerpen en implementeren van een tekenpakket waarmee men de fabriek kan tekenen met al zijn apparaten.
Hierbij is gebruik gemaakt van het bestaande pakket DataViews, van dit pakket hadden we de sources beschikbaar. Hier hebben we een laag omheen ontwikkeld die tussen de achterliggende structuur van YISS en DataViews communiceerde.
Tools PC, Windows NT 4.0
Visual Basic 5.0/6.0
Visual SourceSafe 2.0/6.0
ActiveX Componenten(OCX)
DataViews 10.0

Opdrachtgever Telfort, Amsterdam ZO
Homepage www.telfort.nl
Project Koppeling m.b.v OCX's
Periode 06-1999
Functie Consultant / Programmeur
Functionaliteit Koppeling tussen twee applicaties doormiddel van OCX's.
Werkzaamheden Voor Telfort heb ik onderzocht of het mogelijk was om doormiddel van AciveX Componenten(OCX), data van een InfoSale applicatie naar een Clear Basic applicatie te schrijven en andersom.
Tools PC, Windows 98/NT 4.0
Visual Basic 6.0
Oracle 8.0
ADO 2.0
Clear Basic 2.0
InfoSale 

Opdrachtgever Kobato, Ootmarsum
Homepage www.kobato.nl
Project Kobaflex
Periode 06-1999
Functie Programmeur
Functionaliteit Kobaflex is een applicatie die op een eenvoudige mannier een prijs van het product kobaflex kan berekenen. Verder is er een optie om de factuur uit te printen d.m.v. Word Bookmarks.
Werkzaamheden

Ik heb dit programma geheel zelf ontwikkeld.

Tools PC, Windows 98
Visual Basic 6.0
Visual SourceSafe 6.0
MS Word 97

Opdrachtgever PID, Amersfoort
Homepage www.pid.nl
Project GRIP
Periode 08-1998 t/m 07-1999
Functie Programmeur
Functionaliteit GRIP is een personeels informatie systeem voor PID.
Het geheel is ontwikkeld in een 3-lagen Client/Server architectuur.
Er is gebruik gemaakt van Visual Basic als programmeer tool, voor de database is gebruik gemaakt van MS SQL-Server.
Voor de rapportages is gebruik gemaakt van Crystal Reports.
Werkzaamheden In een team van 2 programmeurs heb ik de volgende activiteiten uitgevoerd:
Het ontwerpen en implementeren van de Database scrips op een MS SQL-Server Database inclusief de Constrains en de Triggers.
Het ontwerpen en implementeren van een 3-lagen client/server Visual Basic applicatie.
Het ontwerpen en implementeren van de ActiveX Business Objecten.
Het ontwerpen en implementeren van rapporten in Crystal Reports.
Het ontwerpen en implementeren van Stored Procedures die in de Business Objecten door middel van ADO worden aangeroepen.
Tools PC, Windows 95/98/NT 4.0
Visual Basic 5.0/6.0
MS SQL-Server 6.5
Crystal Reports 7.0
ADO 2.0
ActiveX Business Objecten

Werkgever PTT Telecom, Zwolle
Periode 01-1995 - 07-1995
Afdeling Netwerkdiensten
Werkzaamheden Stage voor MTS, mijn werkzaamheden daar waren het instaleren van communicatie apparatuur.
Tools Hardware

Werkgever Baan, Barneveld
Homepage www.baan.nl
Periode 08-1994 t/m 12-1994 & 08-1995
Afdeling Systeembeheer
Werkzaamheden Stage voor MTS, hier was ik 1 van de systeem beheerders van Baan, met allerlei werkzaam heden.
Later heb ik hier ook nog vakantiewerk verricht.
Tools PC, Windows 3.x, DOS, Novell