Persoonlijk
Naam Nagelhout
Voornaam Wijnand
Adres Verlengde Schietweg 2
Postcode en woonplaats 8084 PL 't Harde
Telefoonnummer +31(0) 525 661 654
Mobiel +31(0) 651 05 63 85
Fax +31(0) 525 661 465
Geboortedatum en -plaats 24-06-1975 te Elburg

Doelstelling
Het maken van complete oplossingen door gebruik te maken van Microsoft Visual Studio, als Visual Basic programmeur.

Opleiding
LTS, Burg. Folkerts, Elburg
Elektrotechniek (Diploma 06-1992)
MTS, Randmeer College, Harderwijk
Elektronica (Diploma 06-1996)
HBO, Hogeschool Limburg, Heerlen
Informatica (Diploma 01-1999)

Cursussen
PID Software Academy Inleiding Testen
PID Software Academy Object Oriƫntatie
PID Software Academy Software Engineering
SOVI Communicatie Training

Vaardigheden
OS
Windows 3.x, 95, 98, NT 4.0, 2000, XP
DOS
Programmeertalen
VB
VBA
VBScript
C
Pascal
Clipper
Cobol
SQL
PL/SQL
HTML
Pakketten
Visual Basic 5.0, 6.0, .NET
Crystal Reports 6.5, 7.0, 8.0
Visual SourceSafe 5.0, 6.0
Delphi 2.0
Oracle SQL*Forms
SDW 3.40
Clear Basic 2.0
MS FrontPage
MS Word
MS Excel
MS Outlook
MS PowerPoint
MZTools
CodeSMART
Wise for Windows Installer 4.21
Rainbow Sentinel SuperPro Hardware Keys
ActiveX Objecten\Componenten
MS Office
ActiveX Business Objecten
DataViews 10.0
ActiveBar V2.0
ADO
SQLDMO
Janus GridEX 2000
Polar Draw ActiveX Control V1.1
Databases
MS SQL server 6.5, 7.0, 2000
Oracle 8.0
MS Access 97/2000/XP
XML
Netwerken
Windows NT
Novell 3.12
Methoden & Technieken
Object Oriƫntation
DSDM (RAD Development methodology)
ISAC
DFD's
ER Model
STD's
DBMS
SDM
OMT